PROGRAMI

O PROGRAMU ROMSKA KULTURNA DEDIŠČINA

S programom romske kulturne dediščine, ki vsebuje vsebine s področja romskega jezika, kulture in zgodovine, poskušamo opolnomočiti tako izvajalce v VNRC-jih in strokovne delavce kot tudi romske otroke. V okviru tega programa spoznavajo jezikovne značilnosti romskega jezika iz lokalnega okolja in širše, pomembne običaje in navade Romov, romsko kulinariko, preseljevanje Romov skozi zgodovino, pomembne osebnosti, ki so romskega porekla itd. Ob koncu projekta bo izšel tudi slovensko-romski slovar, ki bo vseboval besedišče v 8 različnih romskih narečjih.

Socialna omrežja projekta

PROJEKT SOFINANCIRAJO

Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.