NAZAJ NA CSOD.SIZAČETNA STRAN

PROGRAMI

O PROJEKTU VNRC

Projekt Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja (VNRC) je projekt, ki ga sofinancira Republika Slovenija (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.

Namen projekta je pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja, krepitev kompetenc strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki in povezovanje z institucijami v lokalnem okolju.

Glavni aktivnosti projekta sta razvijanje inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki ter uvajanje le-teh v učna okolja VNRC-jev, ob aktivnem vključevanju strokovnih delavcev v VIZ z namenom dviga njihovih strokovnih kompetenc.

V sklopu projekta deluje 7 VNRC-jev, in sicer na območju Prekmurja, Dolenjske in Bele krajine (VNRC Prekmurje, VNRC Smrekec, VNRC Vejar, VNRC Kerinov Grm, VNRC Dobruška vas, VNRC Črnomelj in VNRC Novo mesto). V okviru projekta je trenutno zaposlenih 20 ljudi.

Socialna omrežja projekta

ZADNJE NOVICE

ŠOLSKI PROGRAMI

PROJEKT SOFINANCIRAJO

Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.