PROGRAMI

O PROGRAMU INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI

Individualizirani programi so v okviru projekta pripravljeni s strani strokovnih delavcev partnerskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, izvajalcev v VNRC-jih, romskih staršev in njihovih otrok, in sicer za tiste romske otroke, ki z večjo notranjo motivacijo in odgovornostjo stremijo k višjim ciljem. V tem programu so otroci deležni strokovne in druge podpore z namenom, da razvijejo vse svoje potenciale, okrepijo svoja močna področja, razvijejo svoje talente, okrepijo svoje izobraževalne kompetence in nadaljujejo s šolanjem tudi po končani osnovni šoli.

Socialna omrežja projekta

PROJEKT SOFINANCIRAJO

Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.