NAZAJ NA CSOD.SIZAČETNA STRAN

PROGRAMI

O PROJEKTU PCV

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) aktivno sodeluje pri izvajanju ukrepa »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«, ki ga Ministrstvo za okolje in prostor financira iz Sklada za podnebne spremembe. Pri izvedbi teh aktivnosti sodelujejo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za okolje in prostor. 

Osnovni namen projekta je konceptualizacija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj z umestitvijo tematike podnebnih sprememb in oblikovanje skupnih programskih izhodišč za pripravo in izvedbo celostnega programa o podnebnih spremembah. CŠOD se bo kot strokovno telo osredotočil na področje učenja na prostem.  

Med prioritetne cilje sodijo: 

  • razvoj načina vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje, 
  • oblikovanje, izpeljava in ovrednotenje dosedanjega izobraževalnega programa z vidika ciljev trajnostnega razvoja, 
  • razvoj novih in posodobitev obstoječih učnih gradiv za trajnostno poučevanje na prostem, 
  • uvedba vsebin o podnebnih spremembah in didaktičnih pristopih za njihovo razumevanje in upoštevanje.  

CŠOD bo k temu cilju prispeval s svojimi strokovnimi znanji in izkušnjami na področju učenja na prostem, ki je neločljivo povezano s podnebnimi spremembami. 

Za več informacij o projektu obiščite spletno stran http://www.pcv.si.

Socialna omrežja projekta

ZADNJE NOVICE

ŠOLSKI PROGRAMI

PROJEKT SOFINANCIRAJO

Projekt financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.